2.Gotický mumraj

  • šerm(těžkooděnci,výcvik kopíníků)
  • inkviziční soud
  • dobová živá muzika(dudy,bubny,šalmaje)
  • žoldnéřský hazard
  • ohňová show
  • provazochodci
  • žebrák