Program

Team day nabízí tři druhy programu, které jsou označeny 1-3 vzestupně dle finanční náročnosti.

1.Nádech středověku

2.Gotický mumraj

3.Zábava králů